top of page

[Tiếng Trung đơn giản] #2 Phân biệt 刚 và 刚才bottom of page