[Tiếng Trung đơn giản] #3 Phân biệt 咱们 và 我们 (BẢN TIẾNG TRUNG)